Ukrainian idiom “Крутитися як білка в колесі”

Крути́тися як бі́лка в ко́лесі

Зна́чення: бу́ти весь час заклопо́таним, бу́ти пості́йно за́йнятим

Meaning: to be constantly busy (lit. “to spin like a squirrel in a wheel”

Приклади використання – Examples of using:

  • Ма́ма весь день крути́лася як бі́лка в ко́лесі. Вона́ на́віть не ма́ла ча́су спокі́йно ви́пити ка́ви.- Mom was “spinning all day like a squirrel in a wheel”. She didn’t even have time to calmly drink coffee.
  • – Чому́ ти мені́ не зателефонува́в? – Ви́бач, сті́льки справ було́, крути́вся як бі́лка в ко́лесі.- Why didn’t you call me? – Sorry, there were so many things to do.